Sign Guestbook Return to Home PageHans Hogman's Guestbook

There are currently 100 messages.
There have been 2987 visits since 2011-01-07
This page was last accessed on 2017-08-20


Message Number: 100 - Private Message

Message Number: 99 - Private Message

Message Number: 98 - Monday, February 20, 2017 10:14:22 SWT
[IP = 85.230.187.92] -
Posted From:Sweden
Name:  Christian Andersson
City/State/Country (Optional):  Piteå
Comments:

Tack för en underbart lättförstålig sida som jag har stor nytta av i min släktforskning.
Har alltid undrat över vad vpl-noteringarna i HFL har för betydelse, men nu vet jag.


Message Number: 97 - Wednesday, February 1, 2017 13:56:20 SWT
[IP = 94.254.40.133] -
Posted From:Sweden
Name:  Hans Högman
Comments:

Eivor, kunskapsmän på 1600-talet var spejare i militär tjänst som inhämtade kunskap om fiendens positioner mm, en slags spioner med andra ord. Ett annat begrepp för dem är partigängare. Jag känner dock inte till hur de anställdes eller exakt i vilka arkiv man kan hitta information om dem. Pröva att kontakta Krigsarkivet, de bör ha information om var i arkiven man kan hitta dem. Hans


Message Number: 96 - Private MessageMessage Number: 95 - Private Message

Message Number: 94 - Monday, January 16, 2017 10:10:22 SWT
[IP = 92.244.5.12] -
Posted From:Sweden
Name:  Eivor Plantin
City/State/Country (Optional):  Tyresö, Sverige
Comments:

Hej!
Du har mycket information av intresse för en släktforskare, som har soldater bland sina anor. Jag undrar nu om du har tips var man kan hämta information om kunskapsmän. Jag är intresserad av hur de anställdes av Karl XI och vilka uppdrag de hade och var de skulle verka. Jag har en sådan man bland mina anor och han fick uppdraget av Karl XI och fortsatte sedan i Karl XII tjänst. Men då gick det på tok när Karl XII försökte inta Akershus. Misslyckandet fick min ana bära.
Vore tacksam om du har tips på litteratur och uppgifter om ämnet.
Vänligen
Eivor Plantin


Message Number: 93 - Private Message

Message Number: 92 - Monday, December 19, 2016 05:40:12 SWT
[IP = 46.59.44.32] -
Posted From:Sweden
Name:  Hans Högman
Comments:

Birgitta,
Vad jag känner till så fanns Skeppsholmens församling mellan 1842-1969. Dina båtsmän levde på 1700-talet och kan således inte finnas med i Skeppsholmens dödsbok.
Båtsmännen hade liksom soldaterna i infanteriet soldattorp, eller snarare båtsmanstorp, som de levde i hemma i sin hemmasocken när de inte var inkallade för tjänstgöring på sin örlogsstation eller till sjöss. De bör således finnas i husförhörslängden och till sist i dödsboken för den socken där de bodde som båtsmän. Om de tjänstgjorde på Stockholms örlogsstation när de dog så bör det ändå finnas en notering i deras hemmasockens dödsbok. Sen bör det även finnas en notering om deras dödsfall i flottans generalmönsterrullor. Se www.hhogman.se/soka_soldater_flottan.htm för information om du söker i flottans rullor. Hans


Message Number: 91 - Saturday, December 17, 2016 10:21:51 SWT
[IP = 5.241.4.238] -
Posted From:
Name:  Birgitta Ritzén
City/State/Country (Optional):  Upplands Väsby
Comments:

Hej!

Vilken ny fin sida du har gjort!

Jag letar som en tok efter tre båtsmän som har avlidit i Stockholm. Källa: DIS, Stockholms veckoblad, person-
register 1745-1755, Genealogiska föreningen - Digisam.

Var dom på Stockholms Örlogsstation, tro? Letat i Skeppsholmens dödsbok men inte funnit någon av dem där. Vet du i vilken församling de kunnat avlida?

Det är:
Abraham Berg d 1760
Erik Wetterberg d 1759
Eric Sahlberg d 1752

Många adventshälsningar från
Birgitta